menu fb.com/baletnapripravka

Baletna prípravka SND

Založenie Baletnej prípravky Slovenského národného divadla súvisí s rozvojom baletného umenia na Slovensku s cieľom poskytnúť nadaným deťom príležitosť poznať a pochopiť tanečné umenie z iného uhla pohľadu, ako to bolo doteraz. Tanec pôsobí nielen na správny rozvoj pohybového ústrojenstva, ale aj na duševnú vyrovnanosť dieťaťa, ktorá sa premieta do sústredenosti v škole, posilňuje sebadôveru, suverenitu a cieľavedomosť.

Základným pilierom Baletnej prípravky SND je jej priame pôsobenie v priestoroch Slovenského národného divadla. Divadelný život, atmosféra a spoznanie popredných predstaviteľov prvej divadelnej scény v bezprostrednej blízkosti majú pre deti povzbudzujúci, inšpiratívny účinok. Sme si vedomí, že deti sú budúcnosť a že obdobie detstva má vplyv na utváranie osobnosti v dospelom veku. Preto deti vedieme k cnostiam, ako je pokora a trpezlivosť, zoznamujeme ich s pojmami a povahovými črtami, ako sú ohľaduplnosť, pracovitosť, prísnosť, čestnosť, poctivosť a slušnosť k sebe samým aj k okoliu.

Baletná prípravka SND vzniká za účasti a podpory riaditeľa Baletu SND Mgr. art. Jozefa Dolinského. Iniciátorkou a vedúcou Baletnej prípravky SND je Mgr. art. Jana Páralová. Garantom Baletnej prípravky SND sa stala dlhoročná pedagogička a choreografka doc. Marilena Halászová.

Novinky a aktuality

BP SND

Vitajte späť! Otvárame novú divadelnú sezónu 2016/2017

Aj Baletná prípravka SND otvára novú divadelnú sezónu. Všetky potrebné informácie pre organizáciu môžete sledovať v častiach ferman a informácie pre rodičov.

Deň otvorených dverí v SND: S vašou divadelnou rodinou!

V rámci DOD SND, ktorý sa uskutoční už 10. septembra 2016 od 11.00 hod., budete mať vy a vaši rodinní príslušníci jedinečnú možnosť nazrieť na miesta, kde sa vyrábajú scény, kostýmy či kompletné vizuálne predvedenia vašich obľúbených inscenácií.

Detské workshopy na Dni otvorených dverí v SND!

Balet SND si tento rok prichystal tanečný workshop pod vedením pedagógov z Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a uskutoční sa sa v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod. Kapacita je 50 detí. Detských workshopov sa môžu zúčastniť návštevníci do 15 rokov. Pri všetkých workshopoch je nevyhnutná rezervácia.

Aj Baletná prípravka SND ukončila divadelnú sezónu

Aj Baletná prípravka SND ukončila divadelnú sezónu a to formou otvorených hodín, na ktorých mohli vidieť rodičia a pozvaní hostia niekoľko mesačnú prácu svojich detí. V týchto dňoch boli odovzdané aj odmeny či už za prácu na hodinách alebo za pravidelnú dochádzku.

Staňte sa partnerom

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
Preto ponúkame priestor pre Vážených sponzorov a partnerov.

Chcem sa stať partnerom
logo ministerstvo kultury SR