menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
2. 12. 2019 - 8. 12. 2019

Skupina Pondelok
2. 11. 2019
Utorok
3. 11. 2019
Streda
4. 11. 2019
Štvrtok
5. 11. 2019
Piatok
6. 11. 2019
Sobota
7. 11. 2019
Nedeľa
8. 12. 2019
Skupina B
-

Hodina + prax NB VBS
18.00 - 19.30
vrátnica 17.45

-

Hodina + prax NB VBS
18.00 - 19.30
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C

Tan. prax NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina z prevádzkových dôvodov zrušená.

- -
Skupina D
-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- -

Hodina z prevádzkových dôvodov zrušená.

- -
Don Quijote
- - - - - - -
Giselle
- - - - - - -
Korzár
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála