menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
20. 5. 2019 - 26. 5. 2019

Skupina Pondelok
20. 5. 2019
Utorok
21. 5. 2019
Streda
22. 5. 2019
Štvrtok
23. 5. 2019
Piatok
24. 5. 2019
Sobota
25. 5. 2019
Nedeľa
26. 5. 2019
Skupina A
Hodina z technických príčin zrušená. - -

Hodina NB VBS
18.00 - 19.45
vrátnica 17.45

- - -
Skupina B
-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.45
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.45
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C
- -

Hodina NB MBS
17.00 - 18.15
vrátnica 16.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

- -
Skupina D
- - - -

Hodina NB VBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

- -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
Predstavenie NB
18.45 - 20.45 h
vrátnica 18.45 h
alternácia 1
- - - - - -
Korzár
- - Predstavenie NB
18.00 - 19.45 h
vrátnica 18.00 h
alternácia 1
- - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála