menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
18. 3. 2019 - 17. 3. 2019

Skupina Pondelok
18. 3. 2019
Utorok
19. 3. 2019
Streda
20. 3. 2019
Štvrtok
21. 3. 2019
Piatok
22. 3. 2019
Sobota
23. 3. 2019
Nedeľa
24. 3. 2019
Skupina A

Hodina NB VBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

- -

Hodina NB VBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

- - -
Skupina B
-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.45
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.45
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C
- -

Hodina NB MBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

- -
Skupina D
- -

Hodina NB VBS
18.00 - 19.15
vrátnica 17.45

- - - -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála