menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
11. 11. 2019 - 17. 11. 2019

Skupina Pondelok
11. 11. 2019
Utorok
12. 11. 2019
Streda
13. 11. 2019
Štvrtok
14. 11. 2019
Piatok
15. 11. 2019
Sobota
16. 11. 2019
Nedeľa
17. 11. 2019
Skupina B
- Hodina z technických príčin zrušená. -

Hodina + prax NB VBS
18.00 - 19.30
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C

Tan. prax NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- Hodina z technických príčin zrušená. - Hodina z technických príčin zrušená. - -
Skupina D
- Hodina z technických príčin zrušená. - - Hodina z technických príčin zrušená. - -
Don Quijote
Alternácia 1
-

Javisková skúška NB
18.00 - 21.00
vrátnica 17.00

1. hlavná skúška NB
18.00 - 21.00
vrátnica 17.00
- - - -
Don Quijote
Alternácia 2
-

Javisková skúška NB
12.00 - 14.00
vrátnica 11.00

Javisková skúška NB
11.00 - 14.00
vrátnica 10.00

- - - -
Giselle
- - - - - - -
Korzár
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála