menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
10. 12. 2018 - 16. 12. 2018

Skupina Pondelok
10. 12. 2018
Utorok
11. 12. 2018
Streda
12. 12. 2018
Štvrtok
13. 12. 2018
Piatok
14. 12. 2018
Sobota
15. 12. 2018
Nedeľa
16. 12. 2018
Skupina A

Hodina NB VBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

- -

Hodina HB VBS
16.15 – 17.30
pred vrátnicou 16.00

- - -
Skupina B

Náhradná hodina NB MBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

Hodina NB VBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

-

Hodina NB VBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C
- -

Hodina NB MBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

-

Hodina HB MBS
16.00 – 17.15
pred vrátnicou 15.45

- -
Skupina D
- - - - - - -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála