menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
24. 2. 2020 - 23. 2. 2020

Skupina Pondelok
24. 2. 2020
Utorok
25. 2. 2020
Streda
26. 2. 2020
Štvrtok
27. 2. 2020
Piatok
28. 2. 2020
Sobota
29. 2. 2020
Nedeľa
1. 3. 2020
Skupina B
-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.30
vrátnica 17.45

-

Hodina HB VBS
18.00 - 19.30
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C

Tan. prax NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina z technických príčin zrušená.

- -
Skupina D
-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- -

Hodina z technických príčin zrušená.

- -
... Tak sme my...
- - -

Skúška HB
18.00 - 21.00
vrátnica 17.45

Skúška HB
9.00 - 13.00 ?
vrátnica 8.45

Javisková skúška HB
11.00 - 14.00
vrátnica 10.45

Hlavná skúška HB
19.00 - 22.00
vrátnica 17.45

Generálna skúška HB
11.00 - 14.00
vrátnica 10.45

Galakoncert HB
19.00 - 22.00
vrátnica 17.45

Don Quijote
- - - - - - -
Giselle
- - - - - - -
Korzár
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála