menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
16. 9. 2019 - 22. 9. 2019

Skupina Pondelok
16. 9. 2019
Utorok
17. 9. 2019
Streda
18. 9. 2019
Štvrtok
19. 9. 2019
Piatok
20. 9. 2019
Sobota
21. 9. 2019
Nedeľa
22. 9. 2019
Skupina B
-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- - -
Skupina C
- -

Hodina NB VBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- -
Skupina D
-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- -

Hodina NB VBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
- - - - - - -
Korzár
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála