menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov
Harmonogram predstavení

Predstavenie Giselle

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
19. 3. 2018 - 25. 3. 2018

Skupina Pondelok
19. 3. 2018
Utorok
20. 3. 2018
Streda
21. 3. 2018
Štvrtok
22. 3. 2018
Piatok
23. 3. 2018
Sobota
24. 3. 2018
Nedeľa
25. 3. 2018
Skupina A

Hodina NB VBS
18.00 – 19.00
vrátnica 17.45

- -

Hodina NB VBS
18.00 – 19.00
vrátnica 17.45

- - -
Skupina B
-

Hodina NB VBS
18.00 – 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina z technických dôvodov nebude.

- - -
Skupina C
- - - -

Hodina NB VBS
18.00 – 19.00
vrátnica 17.45

- -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
- - - - - - -