menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
21. 10. 2019 - 27. 10. 2019

Skupina Pondelok
21. 10. 2019
Utorok
22. 10. 2019
Streda
23. 10. 2019
Štvrtok
24. 10. 2019
Piatok
25. 10. 2019
Sobota
26. 10. 2019
Nedeľa
27. 10. 2019
Skupina B
-

Hodina + prax NB VBS
18.00 - 19.30
vrátnica 17.45

-

Hodina z prevádzkových dôvodov zrušená.

- - -
Skupina C

Tan. prax NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina NB MBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

-

Hodina z prevádzkových dôvodov zrušená.

- -
Skupina D
-

Hodina NB VBS
18.00 - 19.00
vrátnica 17.45

- -

Hodina z prevádzkových dôvodov zrušená.

- -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
- - -

Generálna skúška
18.30 - cca 20.00
alternácia 3
vrátnica 18.15

Predstavenie
19.00 - cca 21.00
alternácia 3
vrátnica 18.45

Predstavenie (Derniéra)
19.00 - cca 21.00
alternácia 3
vrátnica 18.45

-
Korzár
- - - - - - -
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála