menu

Prevádzka Baletnej prípravky SND

Infomácie pre rodičov

Ferman – Harmonogram

na 7 dní
12. 11. 2018 - 18. 11. 2018

Skupina Pondelok
12. 11. 2018
Utorok
13. 11. 2018
Streda
14. 11. 2018
Štvrtok
15. 11. 2018
Piatok
16. 11. 2018
Sobota
17. 11. 2018
Nedeľa
18. 11. 2018
Skupina A

Hodina NB VBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45
info

- -

Hodina NB VBS
16.45 – 17.45
vrátnica 15.45

- - -
Skupina B

Náhradna
hodina NB MBS

18.00 – 19.15
vrátnica 17.45
info

Hodina NB MBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

- Hodina sa z technických príčin neuskutoční. - - -
Skupina C
- -

Hodina NB VBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45
info

-

Hodina NB MBS
18.00 – 19.15
vrátnica 17.45

- -
Skupina D
- - - - - - -
Giselle
- - - - - - -
Esmeralda
- - -

Predstavenie NB
19.00 - 20.45
vrátnica 18.45
alternácia 1

- - -

Informácie pre rodičov

Skupina A
  • 12. 11. 2018 - Prebehne prevzatie nového oblečenia. Viac informácií v e-maily.
Skupina B
  • 12. 11. 2018 - Prebehne prevzatie nového oblečenia. Viac informácií v e-maily.
Skupina C
  • 14. 11. 2018 - Prebehne prevzatie nového oblečenia. Viac informácií v e-maily.
Skratky:
  • HB - Historická budova SND

  • NB - Nová budova SND
    (nástup Vrátnica Opera – Balet SND 15 minút pred hodinou)

  • VBS - Veľká baletná sála
    MBS - Malá baletná sála