menu

Konkurz do Baletnej prípravky SND

Viac o prípravke

Konkurz na sezónu 2018/2019

Informácie o konkurze

Baletná prípravka Slovenského národného divadla si zakladá na kvalite, a to v podobe výberového konania žiakov zodpovedajúceho procesu výchovy,
čím sa dosiahne vysoká úroveň a hodnota samotného vzdelávania.

Preto vypisuje konkurz pre dievčatá a chlapcov vo veku 6 rokov, ktorí majú záujem o tanečné umenie a divadlo.

Konkurz sa uskutoční 22. septembra 2018 v novej budove SND.

Registrovaným uchadzačom sme odoslali pozvánky. Výsledok konkurzu bude účastníkom doručený poštou do 30 dní od konania konkurzu.