menu

O Baletnej prípravke SND

Viac o prípravke

Ako funguje Baletná prípravka SND?

Do Baletnej prípravky SND sú deti prijímané na základe talentových skúšok v riadne vypísanom konkurze. Konkurz prebieha v priateľskej atmosfére, kde odborná komisia posúdi vhodnosť dispozícií dieťaťa, ktoré vyžaduje klasická technika tanca. Tanečná a iná príprava u záujemcov nie je podmienkou na prijatie, pretože sa náš vyučovací proces začína od úplných základov.

V Baletnej prípravke SND sa venujeme deťom v predškolskom a v mladšom školskom veku a to v obmedzenom počte. Len tak sme schopní pristupovať k deťom formou individuálneho a precízneho prístupu, v ktorom zohľadňujeme osobnosť dieťaťa, čo nám pomáha docieliť požadovanú kvalitu.

Deti navštevujú prípravku vo všedných dňoch dvakrát týždenne v rozsahu 60 – 90 minút, a to celoročne okrem školských a divadelných prázdnin, štátnych sviatkov alebo výnimočných, napr. chrípkových prázdnin.

Miesto pôsobenia Baletnej prípravky SND je vo vopred určených baletných sálach (v priestoroch Baletu SND) Slovenského národného divadla na adrese: Pribinova 17, 819 01 Bratislava. Vybrané deti sa oboznámia so základmi klasického tanca, čím získajú a rozvinú svoju muzikálnosť, koncentráciu, priestorovú predstavivosť, fyzickú vytrvalosť a pohybovú koordináciu. V budúcnosti máme záujem na získaných základoch klasického tanca ďalej rozvíjať ďalšie druhy tancov.

Všetko dôležité o konkurzoch, pravidlách a fungovaní Baletnej prípravky SND sa dočítate vo vnútornom poriadku.

Vnutorný poriadok